طریقه به دست آوردن سایزپیراهن جهت سفارش
لطفا برای به دست آوردن سایز پیراهن , لباس مناسب کودک خود را روی میز پهن کنید و با متر طبق فلش طول و عرض پیراهن و قد آستین را اندازه زده و یاداشت کنید ، و در زمان ثبت سفارش در قسمت توضیحات فرم ثبت سفارش وارد نمایید .اگر اندازهای وارد شده شما با سایز استاندارد خیلی متفاوت باشد قبل از برش و دوخت همکاران جهت هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت . پس نگران نباشید .
پیراهن دوخت شده برای شما با تقریب +،-، 2 خواهد بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طریقه به دست آوردن سایزجلیقه جهت سفارش
لطفا برای به دست آوردن سایز جلیقه , لباس مناسب کودک خود را روی میز پهن کنید و با متر طبق فلش عرض لباس را اندازه زده و برای طول نیز از سرشانه لباس تا روی کمر اندازه زده و یاداشت کنید ، و در زمان ثبت سفارش اندازها را در قسمت توضیحات فرم ثبت سفارش وارد نمایید .اگر اندازهای وارد شده شما با سایز استاندارد خیلی متفاوت باشد قبل از برش و دوخت همکاران جهت هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت . پس نگران نباشید .
جلیقه دوخت شده برای شما با تقریب +،-، 2 خواهد بود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طریقه به دست آوردن سایزلباس جهت سفارش
لطفا برای به دست آوردن سایزلباس  لباس مناسب کودک خود را روی میز پهن کنید و با متر طبق فلش طول و عرض پیراهن و قد آستین را اندازه زده و یاداشت کنید ، و در زمان ثبت سفارش در قسمت توضیحات فرم ثبت سفارش وارد نمایید .اگر اندازهای وارد شده شما با سایز استاندارد خیلی متفاوت باشد قبل از برش و دوخت همکاران جهت هماهنگی با شما تماس خواهد گرفت . پس نگران نباشید .
پیراهن دوخت شده برای شما با تقریب +،-، 2 خواهد بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طریقه به دست آوردن سایز کفش جهت سفارش کفش یا پاپوش


لطفا سایز کف پای کودک تان را مثل تصویر (طول و عرض ) اندازه زده و یاداشت کنید ، و درزمان ثبت سفارش در قسمت توضیحات فرم ثبت سفارش وارد نمایید .
کفش یا پاپوش ارسال شده برای شما با تقریب +،-، 1 خواهد بود .


 

با وارد کردن ایمیل خود تمامی آموزش ها را یکجا داشته باشید

سلام‌

نیاز به کمک دارید؟

من اینجا هستم تا کمک تان کنم‌

تماس با واتساپ